האם יש חובה לקיים הדרכה בתחום מניעת הטרדה מינית?

זו שאלה שמתחבטים בה ארגונים רבים. התשובה עד כה היתה נתונה לפרשנות של עורך/ת דין או יועצ/ת בתחום.
בתקנות למניעת הטרדה מינית המוזכרות בחוק- מציין המחוקק בתקנה 2ד'-

"מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שענינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות שמארגן,
בתכיפות סבירה, ארגון עובדים יציג, או ארגון כאמור בסעיף 12(3) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988,
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה;
תקנת משנה זו לא תחול על מעסיק המארגן פעולות הדרכה והסברה כאמור בעצמו או באמצעות ארגון כאמור"

המילים "יאפשר" ו"בתכיפות סבירה" מאד מעורפלות ולא ברורות דיין. המחוקק, לעומת זאת, כן מבדיל בין הדרכה לתליית תקנון (תקנה ה')-

"בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מעסיק יעמיד לעיון ממונה וכן לעיון עובדיו,
את הוראות החוק ותקנות אלה וכן ימסור להם, על פי בקשה, עותק מהוראות אלה"

דווקא בשינוי שנעשה בתקנה 9 שהתייחסה למוסדות האקדמיים,
התייחס המחוקק להדרכות בתחום מניעת הטרדה מינית וחייב לערוך הדרכות במוסד אקדמי אחת לשנה

כפי שאנו למדים, בתחום ה"אפור" פעמים רבות בית הדין מבהיר לנו דברים ונותן להם פרשנות שמבארת את רצון המחוקק/ת-
בתאריך  30.5.2016 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (מפי כב' הש' משה טוינה)

בפס"ד נמצא כי רופא בבית חולים ציבורי בדרום, הטריד מזכירה רפואית שעבדה בכפיפות לו,
וכי בית החולים כשל במניעתה של ההטרדה והטיפול בה. פס"ד חשוב ומהותי ובסופו  חויב הרופא בפיצוי בסך 250,000 ₪,
בית החולים חויב בפיצוי בסך 100,000 ₪ ובנוסף חויבו הנתבעים בהוצאות משפט בסך 25,000 ₪ כל אחד.

המקרה מורכב ומלמד אותנו רבות על אופן הטיפול בהטרדה מינית ומהי הטרדה מינית.
אולם אחד הדברים המשמעותיים שניתן להסיק ממנו זה מענה על השאלה האם ארגון מחויב לבצע הדרכות בתחום מניעת הטרדה מינית?

ההדרכות בבית החולים היו וולנטריות ולא חובה, ולא נעשה רישום מדויק למשתתפים/ות שהגיעו להדרכות.

בית הדין קבע כי הנתבעת אמנם דאגה למינוי אחראית מכח החוק ופרסמה תקנון הן בתליית שלטים,
הן באתר האינטרנט והן בחוזר המועבר לעובדים פעמיים בשנה, אך קבע כי בכך אין די

 "חובת המעסיק לבצע פעולות הדרכה והסברה אינה מתמצית ב"תליית החוק על הקיר".
לטעמינו, העדויות עליהן נעמוד להלן מלמדות כי בעיקר –
בחובה לפעול מתוך מחויבות להנחיל את האיסור על הטרדה מינית במקום העבודה
על כלל עובדי בית החולים על רבדיו השונים רופאים, אחיות, כוח עזר ומתנדבים – נכשלה הנתבעת"

הדרכה בתחום מניעת הטרדה מינית היא מהותית והינה בגדר חובה.
היא מאפשרת התייחסות להתנהגויות האסורות. מה מותר ומה אסור, מהם התחומים האפורים,
מטרתה לתת תחושה של ביטחון לכל אחד ואחת מהעובדים/ות
ולהדגיש כי אם מתקיימת הטרדה יש כתובת לפנות אליה וכי הארגון יעשה כל מה שביכולתו כדי לייצר סביבת עבודה מכבדת

להתייעצות לגבי הדרכות בארגון וקבלת הצעת מחיר, אפשר לפנות לקרן ברנד 054-8090807 או לחגית דניאל 054-3223030

דילוג לתוכן