משולחנה של עורכת הדין

והפעם… פסיקה של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין פיצוי עובדת בגין הטרדה מינית על סך 110,000 ₪

בפסק דין שניתן בחודש נובמבר 2011 מתייחס בית הדין לסוגיה של עובדת, אחות מוסמכת במקצועה, אשר הוטרדה מינית במוסד רפואי בו עבדה על ידי מנהל המרחב במוסד, שהיה לממונה הישיר עליה (להלן: "הממונה הישיר").

העובדת הגישה תביעה לביה"ד האזורי לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: החוק), כנגד הממונה והמוסד הרפואי, בגין סידרת אירועים של הטרדה מינית, שכללו הצעות והתייחסויות בעלות אופי מיני, בחלקם אף כפה עליה נשיקות על פיה ואף שפיכת מים עליה תוך מתן התייחסות מינית למעשה.

ביה"ד האזורי לעבודה סרב להכיר בכל 11 האירועים שהצהירה עליהם העובדת כמקרים נפרדים, ופסק פיצויים בגובה של 40,000 ₪ בגין "נזק לא ממוני ללא הוכחת נזק" וסכום נוסף בגין הוצאות רפואיות ועל כן קבע כי מדובר היה ברצף אירועים.

בערעור לביה"ד הארצי מטעם שני הצדדים לפרשה, נדונה הוראת ס' 6(ב) לחוק שעל פיה הגישה העובדת את תביעתה, אשר קובעת כי ביהמ"ש רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. ביה"ד קבע כי יש לבחון כל אירוע לגופו ודחה את גישת ביה"ד האזורי שראה בכל 11 האירועים כמסכת אחת ולאורה פסק פיצוי עד 50,000 ₪ בהתאם לחוק.

ביה"ד הארצי קבע כי מדובר במעשים התכופים בזמן ולכן נתונה סמכות על פי חוק להתייחס ולבחון כל אירוע באופן נפרד, ללא הגבלה בהתייחס לסכום המרבי הקבוע לאירוע אחד.

ביה"ד קיבל את ערעורה של העובדת, בחן כל אירוע באופן נפרד, על פי נסיבות המקרים וחומרת המעשים והעמיד את הפיצוי הכולל על סך של 110,000 ₪ ובכך דחה את ערעורו של הממונה הישיר. [ע"ע 697/09 פלונית נ' אלמוני [פורסם בנבו], 30.11.2011].

נכתב ע"י עו"ד קרן קופרמן, מומחית לענייני עבודה ממשרד עו"ד ש. פרידמן ושות'

דילוג לתוכן