קוד מרצון למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

אגף איכות והסמכה במכון התקנים הישראלי קיבל על עצמו
לפתח מפרט: קוד וולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.

מטרתו של קוד זה הינה להתוות למעסיקים את הדרך ליצירת סביבת עבודה בטוחה בלא הטרדות מיניות.
הקוד מספק למעסיקים עקרונות מנחים לצד פעולות קונקרטיות וישימות שהטמעתן,
תסייע לארגון בהתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית.

הטמעה ויישום הנחיות הקוד בארגון, יובילו מעסיקים לעמוד בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו,
ולפעול מתוך אחריות ערכית, המקדמת נורמות חברתיות, ומתמודדת
באופן שהינו מהותי ואפקטיבי עם התופעה.

להלן הקוד הוולנטרי לעיון. ארגונים המעוניינים לאמץ את הקוד וזקוקים לליווי בכך, אנא צרו קשר עם קרן או חגית

דילוג לתוכן