גיבוש תשתיות ארגוניות וניהוליות

Organizational & Managerial Infrastructure

 

"נתחייב בנפשנו אם נניח שאין האויב שלנו מוכשר ללמוד וליהנות משכלולים בלתי פוסקים אלה – ומכאן האחריות הרבה והכבדה אשר תוטל על סגל המפקדים שלנו חובתם הראשונה ללמוד, ללמוד וללמוד, בלי הרף, בלי ליאות ובלי להשתעבד אף פעם לשגרה – גם זו היעילה ביותר במומנט מסוים – כי אשר היה טוב אתמול לא יספיק מחר"
                                                                                                                                                                                              – דוד בן גוריון 15/5/49 –

סל השירותים שלנו כולל-

1. אפיון צרכים: אבחון ארגוני, סקרי עמדות עובדים/ות
2. מבנה ארגוני: גיבוש מבנים ארגוניים: מבנים, תפקידים, גבולות סמכויות ואחריות, תהליכים תומכים
3. הגדרה וגיבוש דרגים ותפקידים ניהוליים
4. תהליכי עבודה:  שיפור תהליכי עבודה מרכזיים
5. ממשקים: טיוב קשרי ספק-לקוח פנימיים, טיוב ממשק קו-מטה
6. תשתיות ניהול:
• הבניית תשתיות ניהוליות (כגון הערכת ביצועים, ניהול לפי יעדים)
• הבניית תהליכי תקשורת פנים ארגונית
• שיפור איכות ניהול פרויקטים בארגון
• ניתוח והערכת עיסוקים
• בניית מסלול קריירה

סגור לתגובות.