קוד אתי ביצירת תרבות מכבדת בארגון – הלכה למעשה

פעמים רבות ישנו קוד אתי בארגון, ישנו חזון ואפילו ערכים, אבל לעיתים צריך לעשות fine tuning, קרי חידוד המורכבות ומתן מענה הלכה למעשה ביחידה/צוות/מחלקה מסוימים או כשצריך לפתור בעיות נקודתיות באותם מקומות. הצורך לכך מתעורר למשל, במקרים בהם יש בעיה: במתן שירות, למשל בין נציגים/ות ללקוחות כשמדובר בלבוש לא מכבד או לא נאות כשצריך להתמודד עם אוכלוסיות מורכבות, […]