גיבוש תכניות עבודה רב שנתיות

נסייע לכם לבנות תכנית עבודה רב שנתית – לגבש תפיסה תכנונית –

 • הגדרת מטרות לטווח של 3 שנים והגדרת יעדים לטווח הקצר
 • הגדרת תפקידים וסמכויות, הגדרת ממשקים ויחסי גומלין פרודוקטיביים
 • בניית תוכנית עבודה בהלימה לתקציב רגיל ותב"ר

לפתח ולבנות מערך בקרה ומעקב – בניית מדדי הערכה והצלחה (תכנון מול ביצוע),

ולעצב תשתית ארגונית תומכת –

 • פיתוח עבודת צוות ותקשורת בינאישית
 • פיתוח וביסוס הדרג הניהולי ברשות/ארגון/חברה
 • ארגון וליווי כנסי תכניות עבודה
 • סדנאות וקורסים בנושא שיפור השירות
 

נסייע לכם לבנות תכנית עבודה רב שנתית – לגבש תפיסה תכנונית –

 • הגדרת מטרות לטווח של 3 שנים והגדרת יעדים לטווח הקצר
 • הגדרת תפקידים וסמכויות, הגדרת ממשקים ויחסי גומלין פרודוקטיביים
 • בניית תוכנית עבודה בהלימה לתקציב רגיל ותב"ר

לפתח ולבנות מערך בקרה ומעקב – בניית מדדי הערכה והצלחה (תכנון מול ביצוע),

ולעצב תשתית ארגונית תומכת –

 • פיתוח עבודת צוות ותקשורת בינאישית
 • פיתוח וביסוס הדרג הניהולי ברשות/ארגון/חברה
 • ארגון וליווי כנסי תכניות עבודה
 • סדנאות וקורסים בנושא שיפור השירות
 
דילוג לתוכן