גיבוש תכניות עבודה רב שנתיות

נסייע לכם לבנות תכנית עבודה רב שנתית – לגבש תפיסה תכנונית –

  • הגדרת מטרות לטווח של 3 שנים והגדרת יעדים לטווח הקצר
  • הגדרת תפקידים וסמכויות, הגדרת ממשקים ויחסי גומלין פרודוקטיביים
  • בניית תוכנית עבודה בהלימה לתקציב רגיל ותב"ר

לפתח ולבנות מערך בקרה ומעקב – בניית מדדי הערכה והצלחה (תכנון מול ביצוע),

ולעצב תשתית ארגונית תומכת –

  • פיתוח עבודת צוות ותקשורת בינאישית
  • פיתוח וביסוס הדרג הניהולי ברשות/ארגון/חברה
  • ארגון וליווי כנסי תכניות עבודה
  • סדנאות וקורסים בנושא שיפור השירות

סגור לתגובות.