AI – Appreciative Inquiry

חקר מוקיר "לעיתים רחוקות יכולתי להבחין בהזדמנות לפני שחדלה להיות כזאת" (מארק טווין) חקר מוקיר הינו כלי ארגוני לשינוי, שיפור והתחדשות ארגונית. תיאורית החקר המוקיר מבוססת על הכרה והוקרה בכוחות החזקים של הארגון, הצוות והעובד/ת ובהצלחות העבר שלו. תיאורית החקר המוקיר מנסה להבין מה נותן חיים לארגון? מה יש לשמר? לכבד? להוקיר? הגישה מציעה ללמוד […]

אושר במקום העבודה

"האושר הוא משמעותם ומטרתם של החיים ושל הקיום האנושי" (אריסטו) בשנת 1999 החוקר פרד לות'נס איחד בין התחומים פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה ארגונית ובכך יצר את תחום ההתנהגות הארגונית החיובית. ההתנהגות הארגונית החיובית מציעה דרכים לעיצוב סביבת עבודה אופטימלית. כיצד יוצרים סביבת עבודה אופטימלית אשר מאפשרת לאדם להיות במיטבו הן בעבודתו והן ביחסיו עם אנשים אחרים? […]

אלימות מינית בבתי הספר ודרכי התמודדות עימה

לאחרונה שומעים רבות על אירועי תקיפה מינית בבתי ספר, בין קבוצת השווים או ע"י מבוגר/ממונה בכיר. ניתן למנוע אירועי תקיפה וזאת ע"י העלאת המודעות לתופעה מגיל צעיר ויכולת התמודדות איתה אם, חלילה ילדכם/ן נפגע. אנו מעבירים קורס בנושא זיהוי ומניעת אלימות מינית בבית הספר. הקורס מיועד למנהלי/ות בתי ספר, צוותים חינוכיים – בבתי ספר, פנימיות, […]

דילוג לתוכן