אישור החוק – הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

הצעת החוק היא בנוגע לתיקון – מפעלים מוגנים ומשתקמים ובהתייחסות לסעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998: הצעות בעלות אופי מיני או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם, ייחשבו להטרדה מינית האדם שאליו הופנו יביע אי הסכמה להצעות או להתייחסויות. לסעיף זה יש סייגים עוד טרם עלתה הצעת החוק לתיקון מס' 13.  לא נדרשת הבעת אי […]

דילוג לתוכן