מה הקשר בין אברא קדברא והטרדה מינית?

בסיומה של אחת מההדרכות שהעברתי בתחום מניעת הטרדה מינית, פנה אליי אחד המנהלים וסיפר לי כי השבוע ייעץ לאחת המנהלות הקולגות שלו בנוגע לאיזשהו פרוייקט. במהלך הדיון, התחבטה המנהלת בבעיה כלשהיא והוא זרק לעברה "תגידי מה תוקע אותך?!"